Shop

กระเบื้องหลังคา 3 ลอน โอฬาร

฿7.85

3 WAVES ROOF TILE

สีสันเงางาม สู่จินตนาการของกระเบื้องโอฬาร

ผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาจาก กระเบื้องโอฬาร ตราลูกโลก โดดเด่น ด้วยรูปลอนอันเป็นเอกลักษณ์ที่เหมาะสำหรับการไหลของน้ำฝน สีสันสดใสด้วยเทคนิคการเคลือบสีพิเศษจึงมุงง่าย คงทน แข็งแรง และไม่รั่วซึม

สีมาตรฐาน Standard Colors

ยืดหยัด…ท้ากาลเวลา

บ้านสไตล์ไทย…ความงดงาม ที่คงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนเป็นแรงบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องลอนเล็ก มีรูปลอนเล็กตื้นเท่ากันทั้ง 7 ลอนในแผ่นเดียว เพื่อประโยชน์ในการระบายน้ำ น้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน และเคลือบสีกระเบื้องด้วยกระบวนการพิเศษถึง 3 ชั้น จึงทำให้กระเบื้องคงความสวยงามยืนหยัดท้ากาลเวลาไปอีกนาน…