Shop

ไม้บัว ทีพีไอ

สำหรับงานปิดรอยต่อระหว่างพื้นกับผนัง เรียบง่าย แต่ทันสมัย ด้านหลังแผ่นไม้ได้ออกแบบด้วยการลบมุม อีกทั้งยังช่วยป้องกัน และลดการสะสมของฝุ่นละอองต่างๆ ช่วยในการปรับระนาบและปิดรอยต่อได้แบบสนิท ทนความชื้น และปลวก มอด หรือแมงต่างๆ อีกทั้งยังช่วยป้องกัน และลดการเกิดความสกปรกจากฝุ่นต่างๆได้ดียิ่งขึ้น

รายการ ขนาด(ซม.) น้ำหนัก (กก.) ผิว/ขอบ สี
ไม้บัว 10x300x1.2 5.4 ผิวเรียบ/ลบขอบ
ผิวเรียบ/ขอบบัว
สีธรรมชาติ